เกี่ยวกับเรา

บนเนื้อที่ 31 ไร่ ที่จังหวัดปทุมธานีทางไร่ได้ปลูกมันเทศเพื่อการค้า จำนวน 8 สายพันธุ์ ที่ตลาดต้องการมากที่สุดในตอนนี้ เป็นพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และราคาหัวมันเทศที่ปลูกได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค ยอดพันธุ์มันเทศทั้ง 8 สายพันธุ์นี้สามารถนำไปปลูกได้ทันที และจะให้ผลผลิตได้ภายใน 90-120 วัน ขึ้นอยู่แต่ละสายพันธุ์ สายพันธุ์ผ่านการทดสอบการปลูกจริงในประเทศไทยแล้ว และได้ผลผลิตที่อยู่ในระดับน่าพอใจ 

   ต้องการสายพันธุ์สามารถกดสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บได้เลย ทุกรายการรวมค่าส่ง EMS เรียบร้อยแล้ว