เกี่ยวกับเรา

ทางไร่ได้ปลูกมันเทศเพื่อการค้า จำนวน 8 สายพันธุ์ ที่ตลาดต้องการมากที่สุดในตอนนี้ เป็นพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และราคาหัวมันเทศที่ปลูกได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค ยอดพันธุ์มันเทศทั้ง 8 สายพันธุ์นี้สามารถนำไปปลูกได้ทันที และจะให้ผลผลิตได้ภายใน 90-120 วัน ขึ้นอยู่แต่ละสายพันธุ์ สายพันธุ์ผ่านการทดสอบการปลูกจริงในประเทศไทยแล้ว และได้ผลผลิตที่อยู่ในระดับน่าพอใจ 

ต้องการสายพันธุ์สามารถกดสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ ไลน์ เบอร์โทร inbox facebookได้ ทุกรายการ ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว