ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข : ยอดมันเทศจะส่งให้ทุกวัน และจะไม่รับคืนสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสินค้าเป็นสินค้าแบบของสด มีอายุจำกัด เมื่อได้รับสินค้าไปแล้วให้ทำการเริ่มเพาะปลูกทันที