มันเทศญี่ปุ่นสีม่วง "พันธุ์โอกินาว่า"

มันเทศญี่ปุ่นสีม่วง "พันธุ์โอกินาว่า"

มันเทศญี่ปุ่นสีม่วงเป็นมันเทศที่กำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโอกินาว่า เป็นมันเทศที่เนื้อละเอียด หวานและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ไทยเรายังปลูกน้อย และหัวมันเทศสีนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมาก ส่วนมากมีวางขายตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ เช่น โลตัส ราคาสูงถึง กก.ละ 150 บาท ปลูกง่าย โตเร็ว หัวใหญ่ ให้ผลผลิตใน 120 วัน "สนใจยอดเพื่อนำไปปลูก กดสั่งซื้อได้เลย"


ค้นหาย่อย

                                                                                                                                                                  
ยอดพันธุ์มันเทศเนื้อสีม่วง 1 ชุด จำนวน 50 ยอด ขนาดความยาว 30-50 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบริโภคหรือ..
บาท300.00
                                                                                                                                                                  
ยอดพันธุ์มันเทศเนื้อสีม่วง 1 ชุด จำนวน 100 ยอด ขนาดความยาว 30-50 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบริโภคหรื..
บาท500.00
                                                                                                                                                                  
ยอดพันธุ์มันเทศเนื้อสีม่วง 1 ชุด จำนวน 500 ยอด ขนาดความยาว 30-50 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบริโภคหรื..
บาท2,000.00
                                                                                                                                                                  
ยอดพันธุ์มันเทศเนื้อสีม่วง 1 ชุด จำนวน 1,000 ยอด ขนาดความยาว 30-50 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบริโภคห..
บาท3,000.00