มันเทศเหลืองอิโมคิง

มันเทศเหลืองอิโมคิง

มันเทศเหลืองอิโมคิง เป็นพันธุ์ที่น่าสนใจอีกพันธุ์หนึ่ง หัวมันเทศพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมบริโภคมาก เนื้อจะออกสีเหลือง รสชาติหวาน เหมาะสำหรับการนำมาปรุงอาหารหรือเผา นึ่งรับประทาน ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ปลูกได้ในสภาพอากาศประเทศไทย ดูแลง่าย ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 3 เดือน ผลผลิต 3-5 ตัน/ไร่  "สนใจยอดเพื่อนำไปปลูก กดสั่งซื้อได้เลย"


ค้นหาย่อย

                                                                                                                                                                  
ยอดมันเทศพันธุ์เหลืองอิโมคิง 1 ชุด จำนวน 500 ยอด ขนาดความยาว 30-50 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบริโภคห..
บาท2,000.00
                                                                                                                                                                  
ยอดมันเทศพันธุ์เหลืองอิโมคิง 1 ชุด จำนวน 100 ยอด ขนาดความยาว 30-50 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบร..
บาท500.00
                                                                                                                                                                  
ยอดมันเทศพันธุ์เหลืองเอิโมคิง 1 ชุด จำนวน 1,000 ยอด ขนาดความยาว 30-50 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่..
บาท3,000.00
                                                                                                                                                                  
ยอดมันเทศพันธุ์เหลืองอิโมคิง 1 ชุด จำนวน 50 ยอด ขนาดความยาว 30-50 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบริ..
บาท300.00