มันหวานญี่ปุ่นเหลืองมงกุฏ

มันหวานญี่ปุ่นเหลืองมงกุฏ

มันหวานญี่ปุ่นเหลืองมงกุฏ เป็นมันหวานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคมันเทศ เพราะเนื้อนุ่ม หวาน เหมาะสำหรับนำมาเผาหรือนิ่ง ประเทศไทยยังผลิตมันหวานสีเหลืองได้น้อย ไม่พอกับความต้องการของตลาด จึงนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น และมีจำหน่ายทั่วไป ราคากลางที่ขายตามเว็บทั่วไปคือ 450-500 บาท / 5 กก. สำหรับท่านที่ไม่อยากซื้อ ท่านสามารถนำยอดมันไปปลูก ระยะเวลา 90 - 120 วัน ก็จะได้หัวมันมาทาน สนใจยอดมันญี่ปุ่นเหลืองมงกุฏ สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บครับ


    www.muntess.com ได้ขยายพันธุ์จากหัว ซึ่งซื้อมาจากประเทศญี่ปุุ่น และนำมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์ให้ผู้สนใจนำไปปลูกต่อ โดยยอดพันธุ์ของเราจะไม่มีการขุด แล้วเอายอดมาปลูกใหม่ เพราะฉะนั้นท่านจะได้ยอดพันธุ์ที่เพาะจากหัวโดยตรง และได้หัวมันที่มีประสิทธิภาพสูง เทียบเท่ากับต้นแม่จากประเทศญี่ปุ่น อายุการปลูกถึงเก็บเกี่ยว 120-150 วัน


ค้นหาย่อย

                                                                                                                                                                  
ยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นเหลืองมงกุฏ 1 ชุด จำนวน 50 ยอด ขนาดความยาว 20-30 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบร..
บาท300.00
                                                                                                                                                                  
ยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นเหลืองมงกุฏ 1 ชุด จำนวน 1,000 ยอด ขนาดความยาว 20-30 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่..
บาท3,000.00
                                                                                                                                                                  
ยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นเหลืองมงกุฏ 1 ชุด จำนวน 100 ยอด ขนาดความยาว 20-30 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบ..
บาท500.00
                                                                                                                                                                  
ยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นเหลืองมงกุฏ 1 ชุด จำนวน 500 ยอด ขนาดความยาว 20-30 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบ..
บาท2,000.00