มันหวานสายน้ำผึ้งอินโด

มันหวานสายน้ำผึ้งอินโด

มันหวานสายน้ำผึ้งอินโด พันธุ์นี้มาจากอินโด เหมาะกับการปลูกในบ้านเรา เพราะอากาศเหมือนกัน พันธุ์นี้ลงหัวได้ดีกับดินร่วนป่นทราย ปลูกง่าย โตเร็ว ระยะการปลูก 4-6 เดือน ถ้าดินดีเดือนแรกจะลงหัวเลย ใน 1 ลำต้นจะลงหัวเป็นพวง ลักษณะหัวจะเป็นหัวสีขาวคล้ายมันแกว หัวมีขนาดใหญ่ ข้างในสีเหลือง เหมาะต้มหรือนิ่ง เนื้อกรอบ หวาน  "สนใจยอดเพื่อนำไปปลูก กดสั่งซื้อได้เลย"


ค้นหาย่อย

                                                                                                                                                                  
ยอดพันธุ์มันหวานสายน้ำผึ้งอินโด 1 ชุด จำนวน 50 ยอด ขนาดความยาว 30-50 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบริโภ..
บาท300.00
                                                                                                                                                                  
มันหวานสายน้ำผึ้งอินโด 1 ชุด จำนวน 100 ยอด ขนาดความยาว 30-50 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบริโภคหรือปลู..
บาท500.00
                                                                                                                                                                  
ยอดพันธุ์มันหวานสายน้ำผึ้งอินโด 1 ชุด จำนวน 500 ยอด ขนาดความยาว 30-50 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบริโ..
บาท2,000.00
                                                                                                                                                                  
ยอดพันธุ์มันหวานสายน้ำผื้งอินโด 1 ชุด จำนวน 1,000 ยอด ขนาดความยาว 30-50 ซม. สำหรับการนำไปปลูกเพื่อบร..
บาท3,000.00