มาปลูกมันเทศ พืชที่ใช้น้ำน้อยดีกว่า

10
พ.ย.
    2015-11-10 11:34:52   
    3630
   admin

 

มันเทศเป็นพืชที่ปลูกง่าย ได้ผลผลิตเร็ว ใช้เวลา 3-4 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว มันเทศเหมาะปลูกในช่วงฤดูฝน เพราะไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าจำเป้นต้องปลูกในฤดูที่ไม่ใช่หน้าฝน ก็สามารถปลูกได้ แค่เพียงมีน้ำรด โดยใช้น้ำน้อย เพราะระยะเก็บเกี่ยวสั้น จากประสบการณ์ของเรา (www.muntess.com) ผลผลิตที่ผลิตได้ต่อไร่สูงถึง 3-4 ตัน องค์ประกอบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยของดินและการดูแลเป็นหลัก มันเทศสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดินของไทย แต่ถ้าจะให้ผลผลิตดี ดินควรเป็นดินร่วนปนทราย และดินต้องไม่แข็งเกินไป ผลผลิตดีจะต้องทำดินให้ร่วนฟู ชื้น ในประเทศไทยเกษตรกรปลูกมันเทศน้อยมาก อาจจะขาดการประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ และตลาดรับซื้อยังมีไม่มากพอ แต่ความต้องการของต่างประเทศมีจำนวนมาก เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือชาติอื่นๆ สายพันธุ์มันเทศที่นิยมมากในประเทศไทยคือ คือ สายพันธุ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น มี 3 สี คือ มันเทศสีม่วง มันเทศสีส้ม มันเทศสีเหลือง 

        ช่วงนี้ประเทศไทยของเรา ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างนัก ถ้าท่านจะปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก ท่านต้องวางแผนให้ดี แต่สำหรับท่านมีแหล่งน้ำที่ใช้ได้ระยะสั้น แนะนำให้ปลูกมันเทศไว้เพื่อการค้าหรือเพื่อการบริโภคในครอบครัว บางท่านมองว่าการปลูกมันเทศเป็นเรื่องที่ยากเกินไปและไม่คุ้ม ผมจะเปรียบเทียบรายได้ให้ดู 1 ไร่ ผลผลิต ประมาณ 3-4 ตัน คิดที่ 3 ตัน 1 กก. ราคาตลาดสายพันธุ์ญี่ปุ่นแบบขายเหมา ประมาณ 20 บาท (ราคากลางประมาณการณ์ ราคาอัพเด็ทสามารถดูได้ที่นี้) 1 ตัน 2 หมื่น 3 ตัน 6 หมื่น ใช้ระยะเวลา 90 วัน หักต้นทุนแล้ว ถือว่าคุ้มที่เดียว

       สนใจศึกษาเรื่องมันเทศ หรือต้องการยอดพันธุ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.muntess.com

      ราคารับซื้อที่ตลาดสี่มุมเมือง http://www.taladsimummuang.com/dmma/Portals/PriceListItem.aspx?id=030009011

บทความล่าสุด

 •  2016-01-14 15:11:37
   admin
  การปลูกมันเทศให้ผลผลิตดีการปลูกมันเทศจะให้ผลผลิตดี ต้องมีการจัดการที่ดี สิ่งที่ต้องจัดการมีดังนี้ ..
                                                                                                                                                                    
 •  2015-12-24 10:15:28
   admin
  การขยายพันธุ์มันเทศที่คนทั่วไปนิยมกันคือ ตัดยอดจากต้นที่ปลูกอยู่แล้วไปปลูกต่อ ผลเสียการปลูกแบบนี้คือ..
                                                                                                                                                                    
 •  2015-12-12 12:28:30
   admin
  มันเทศจัดเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ปลูกง่าย เก็บผลผลิตได้เร็ว ใช้เวลา 3-4 เดือน ก็สามารถขุดหัวขายได้แล้ว ..
                                                                                                                                                                    
 •  2015-11-24 12:00:55
   admin
  กฎหมายที่ดินใหม่ คงสร้างความปวดหัวแก่นักสะสมที่ดินหรือเรียกอีกอย่างว่า "เศรษฐีที่ดิน" หลัง..
                                                                                                                                                                    
 •  2015-11-20 14:33:02
   admin
    มีพื้นที่ว่างจากการปลูกต้นไม้ ปลูกอะไรแซมดี เพื่อกันหญ้าไม่ให้ขึ้น บางคนหงุดงิดกับวัชพ..
                                                                                                                                                                    
 •  2015-11-10 11:34:52
   admin
    มันเทศเป็นพืชที่ปลูกง่าย ได้ผลผลิตเร็ว ใช้เวลา 3-4 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ม..
                                                                                                                                                                    
 •  2015-10-31 09:55:33
   admin
  การปลูกมันเทศญี่ปุ่นถ้าใช้ยอดปลูกต่อกันหลายๆ รุ่น จะทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลผลิต..
                                                                                                                                                                    
 •  2014-11-14 09:29:54
   admin
  หัวมันเทศมีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเลือดได้ ด้วยการนำผลมาปรุงเป็นอาหารรับประทาน หัวใช้ชงกับน้ำดื่มช..
                                                                                                                                                                    
 •  2013-07-23 16:01:11
   admin
  สารสำคัญที่พบ ได้แก่ Aesculetin, Alanine, Amyrine, Arginine, Caffeic, Caffeic acid, Campesterol..
                                                                                                                                                                    
 •  2013-07-09 16:52:08
   admin
  ต้นมันเทศ มีถิ่นกำเนิดในบริเวณเขตร้อนของทวีปอเมริกา โดยจัดเป็นไม้ล้มลุกเลื้อยพันมีอายุหลาย มี..